63 ปี ขยายอายุงานข้าราชการ ข่าวสดวันนี้

เลขาฯก.พ. ย้ำขยายอายุงานข้าราชการเป็น 63 ปี เป็นข้อเสนอในแผนปฏิรูปประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / เลขาฯก.พ. ย้ำขยายอายุงานข้าราชการเป็น 63 ปี เป็นข้อเสนอในแผนปฏิรูปประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ย้ำการขยายอายุการทำงานของข้าราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปี เป็นข้อเสนอในแผนการปฏิรูปประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. กล่าวถึงข้อเสนอในการขยายอายุการทำงานของข้าราชการ ว่าเป็นข้อเสนอหนึ่งในแผนการปฏิรูป ที่กำหนดให้ขยายอายุราชการไปจนถึง 63 ปี ย้ำว่ายังไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวดูแลเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่กำหนดให้ขยายอายุการทำงานสำหรับข้าราชการบางกลุ่ม หรือบางประเภทไว้แล้ว คือด้านที่มีความจำเป็นของกระทรวง ทบวง กรมในสาขานั้นๆ เพราะบางสายงานต้องใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

ซึ่งแนวคิดการขยายอายุราชการเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบนั้น เบื้องต้นมีหลายรูปแบบ อาทิ การขยายเวลาให้ผู้เกษียณอายุราชการอยู่ต่ออีก 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อจะไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่เกษียณอายุ พร้อมคาดว่า กรอบของแผนปฏิรูปดังกล่าว จะสามารถดำเนินการเต็มรูปแบบได้ในปี 2567 ต้องทำอย่างรวดเร็ว เพราะมีความจำเป็นต่อทุกประเทศทั่วโลกที่จะต้องวางแผนรับมือกับผู้สูงอายุ