ฐิติทัศน์ นิพนธ์พิทยา นายทหาร ร้อยโทฐิติทัศน์ เงินทอนวัด

กองทัพไทย สั่งสำรองราชการ “ร้อยโท ฐิติทัศน์” 15 วัน ไม่มารายงานตัวเจอปลดแน่

Home / ข่าวทั่วไป / กองทัพไทย สั่งสำรองราชการ “ร้อยโท ฐิติทัศน์” 15 วัน ไม่มารายงานตัวเจอปลดแน่
กองบัญชาการกองทัพไทยสั่งสำรองราชการ “ร้อยโท ฐิติทัศน์” ทหารศรภ.แล้ว ชี้ภายใน 15 วัน ไม่มารายงานตัวเจอปลดแน่ เผยขอตัวไปช่วยราชการ “ผู้ว่าฯสตง.” แบบไม่มีคำสั่ง 

พลเอกหัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผบ.ทหารสูงสุด ทำการแทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนามในคำสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 208/2561 สำรองราชการ ร้อยโท ฐิติทัศน์ นิพนธ์พิทยา นายทหาร สังกัด ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับคดีเงินทอนวัด ทั้งนี้หาก ภายใน15วัน หากร้อยโทฐิติทัศน์ ไม่มารายงานตัวก็จะถูกปลดออกจากราชการทันที

ทั้งนี้หลังจากที่พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนและคณะกรรมการได้พยายามติดตามตัว ร้อยโทฐิติทัศน์ มาสอบสวนแต่ไม่สามารถติดต่อได้

จากการตรวจสอบประวัติการเข้ารับราชการของ ร้อยโทฐิติทัศน์ พบว่า ได้ใช้วุฒิปริญญามหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ สื่อสาร การท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก เข้ามารับราชการทหารประจำ ศรภ. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2559 ในยุคที่พลเอกสมหมาย เกาฏีระ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

หลังจากนั้น ได้ถูกส่งตัวมาช่วยราชการที่สำนักงานของ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร ที่ในขณะนั้นเป็น รองเสนาธิการทหาร แต่ปรากฏว่า ร้อยโทฐิติทัศน์ ไม่เคยมาทำงานที่สำนักงาน รองเสธ.ทหาร มีแต่ชื่อขอฝากเอาไว้เท่านั้น เพราะถูกขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เพื่อไปดูแลนายพิศิษฐ์ ลีลาวัชโรภาส ผู้ว่าฯ สตง.ตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ตามระเบียบทางราชการผู้ว่าฯ สตง.สามารถร้องขอนายทหาร ไปติดตามดูแลได้ เพราะการทำหน้าที่ของผู้ว่าฯสตง.ในเรื่องการตรวจสอบต่างๆ อาจมีอันตรายซึ่ง ศรภ.มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งนายทหารไปดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามคำร้องขอ

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่า จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนฯปรากฎวาไม่พบว่ามีหนังสือขอตัวไปช่วยราชการที่ สตง.ของ ร้อยโทฐิติทัศน์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างใด แต่ทว่าเป็นที่รับรู้กันภายในว่า ร้อยโทฐิติทัศน์ ไปติดตามนายพิศิษฐ์ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านพักและพบอาวุธปืนจำนวนมา