Grab Bike ขนส่ง รถจักรยานยนต์รับจ้าง แกร็บไบค์

ขนส่งฯ ย้ำ ‘แกร็บไบค์’ ผิดกฎหมาย หากพบจับทันที ขอประชาชนเลิกใช้

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ ย้ำ ‘แกร็บไบค์’ ผิดกฎหมาย หากพบจับทันที ขอประชาชนเลิกใช้
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยัน ‘แกร็บไบค์’ ผิดกฎหมาย ชี้หากพบให้บริการดำเนินการจับทันที ขอประชาชนเลิกใช้

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดว่า สำหรับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารนั้น จะต้องเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กำหนด โดยหากตรวจพบรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ขณะที่กรณีกลุ่มผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานต์ผ่านแอพพลิเคชั่นแทนการใช้บริการรถที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกและคณะทำงานจะหารือร่วมกับผู้แทนบริษัทแกร็บอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบและข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากแกร็บไบค์ต้องการให้บริการต้องนำรถเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามกฎหมาย หากไม่นำเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือประชาชน เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย