ธนาคารออมสิน สมัครงาน เปิดรับสมัครงาน

ข่าวดี! ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ปี 2561

Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวดี! ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ปี 2561
ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ปี 2561 โดยในครั้งนี้ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ รับเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ โดยวันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ช่องทางการรับสมัคร : สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

หรือ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC หรือ https://job.gsb.or.th:8443/We…/applicant/vacancyPosition.jsp

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ โดยจะต้องปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเบื้องต้น

– อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ถึง 4.00

– จบการศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร

– เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติงานได้ 1 หน่วยงานเท่านั้น

 • ส่วนกลาง/ธ.ออมสินสำนักงานใหญ่
 •  ธ.ออมสินภาค 1 / 2 / 3 (กรุงเทพ)
 • ธ.ออมสินภาค 4 (สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม)
 • ธ.ออมสินภาค 5 (นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)
 • ธ.ออมสินภาค 6 (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์)
 • ธ.ออมสินภาค 7 (อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก)
 • ธ.ออมสินภาค 8 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
 • ธ.ออมสินภาค 9 (เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา)
 • ธ.ออมสินภาค 10 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ)
 • ธ.ออมสินภาค 11 (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร)
 • ธ.ออมสินภาค 12 (อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
 • ธ.ออมสินภาค 13 (นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก)
 • ธ.ออมสินภาค 14 (อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี)
 • ธ.ออมสินภาค 15 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา)
 • ธ.ออมสินภาค 16 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา)
 • ธ.ออมสินภาค 17 (นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล กระบี่ พัทลุง)
 • ธ.ออมสินภาค 18 (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

2. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

3. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)

4. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานเป็นกะ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

5. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

6. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

7. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

ใบสมัครของท่าน (สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บของธ.ออมสิน) ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารออมสินกำหนดไว้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียด และแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ก่อนสมัครควรเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบก่อน เพื่อแนบเข้าระบบตอนกรอกข้อมูลสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ออมสิน อาทิเช่น วุฒิการศึกษา, Transcript, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (สด8 สด43)

โดยระบุประเภทเอกสารให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่าย เช่น “Transcript ปริญญาตรี.jpg” หรือ “สำเนาทะเบียนบ้าน.jpg” เอกสารแนบแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB. ชื่อไฟล์ไม่ควรยาวเกิน 50 ตัวอักษร และต้องเป็นไฟล์ .jpg, png, gif, pdf เท่านั้น