ค่าน้ำ ชาวบ้านสงขลา ร้องค่าน้ำแพง

ชาวบ้านร้อง ถูกเรียกเก็บค่าน้ำแพงถึงหน่วยละ 25 บาท นานกว่า 2 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวบ้านร้อง ถูกเรียกเก็บค่าน้ำแพงถึงหน่วยละ 25 บาท นานกว่า 2 ปี
ชาวบ้านจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ค่าน้ำแพง หลังถูกเรียกเก็บถึงหน่วยละ 25 บาท มานานถึง 2 ปี

ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร้องเรียนว่า ถูกองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร เรียกเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ มาก โดยเรียกเก็บสูงถึงหน่วยละ 25 บาท ทำให้ในแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าน้ำประปากว่า 700 บาท สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีบ่อน้ำตื้น และไม่มีกำลังที่จะไปใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ที่เรียกเก็บค่าแรกเข้าใช้บริการหลายพันบาท จึงจำเป็นต้องใช้น้ำประปาหมู่บ้าน แม้จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแพงมากว่า 2 ปี ซึ่งได้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอสิงหนคร แต่เรื่องก็เงียบหายไป

จากการเปรียบเทียบใบเสร็จค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ระหว่างชาวบ้านหมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยที่หมู่ 8 ต้องจ่ายหน่วยละ 25 บาท ส่วนชาวบ้านหมู่ 9 จ่ายเพียงหน่วยละ 5 บาท ซึ่งต่อเดือนจ่ายค่าน้ำเพียง 30-50 บาท ทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นการเรียกเก็บแบบหลายมาตรฐาน จึงออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และขอให้ทางจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว