ทุเรียน บุฟเฟ่ต์ผลไม้ขาดแคลน ระยอง

เร่งแก้ปัญหาบุฟเฟ่ต์ผลไม้ขาดแคลน ไม่มีทุเรียนให้กิน

Home / ข่าวทั่วไป / เร่งแก้ปัญหาบุฟเฟ่ต์ผลไม้ขาดแคลน ไม่มีทุเรียนให้กิน
ชาวสวนทุเรียน ในจังหวัดระยอง ต้องปรับกลยุทธ์ให้บริการใหม่ เพื่อแก้ปัญหาบุฟเฟ่ต์ผลไม้ขาดแคลน ด้วยการสร้างเครือข่าย ให้สามารถส่งผลไม้ไปยังอีกสวน ได้ทันท่วงที

เจ้าของสวนท่องเที่ยว 20 แห่ง จังหวัดระยอง หารือร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกหลังสวนเกษตรท่องเที่ยวบางแห่งในจังหวัด เปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ แต่กลับไม่มีทุเรียนให้กิน จนกลายที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย โดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาพรวมของจังหวัดระยอง จึงต้องหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

เบื้องต้น ต้องปรับกลยุทธ์ให้บริการใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายสวนต่างๆ ให้มีการประสานส่งต่อผลไม้ในกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนประชาชนที่จะมาใช้บริการ ขอให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหา ขณะที่ชาวสวน ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแบบจริงจัง ในการพัฒนาชาวสวนทุกรูปแบบ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ป้องกันสวนขนาดเล็กเสียหาย