กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง

สธ.เผยผลหารือกรมบัญชีกลาง ไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างลูกจ้างสธ.แต่อย่างใด

Home / ข่าวทั่วไป / สธ.เผยผลหารือกรมบัญชีกลาง ไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างลูกจ้างสธ.แต่อย่างใด
กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการหารือกรมบัญชีกลาง ระเบียบดังกล่าวไม่กระทบต่อการจ้างลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ขอให้เจ้าหน้าที่อย่ากังวลและทำงานตามปกติ

บ่ายวานนี้ (23 พฤษภาคม 2561) ที่กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกับนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ถึงระเบียบกระทรวงการคลัง

เรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ว่า กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบดังกล่าว ตามมติครม. เพื่อจัดระบบการจ้างลูกจ้างในหน่วยงานราชการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ

ผลจากการหารือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้รับการยืนยันจากอธิบดีกรมบัญชีกลางว่า ระเบียบของกระทรวงการคลังที่ออกมานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างฯของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ทำความตกลงและได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบการจ้างด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ซึ่งลงนามและประกาศใช้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ก่อนที่ระเบียบดังกล่าวจะออกมา ลูกจ้างฯยังคงปฏิบัติงานตามปกติเหมือนเดิม

โดยกระทรวงการคลังจะทำหนังสือทำความเข้าใจเพิ่มเติมมายังกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารได้สื่อสารทำความเข้าใจกับลูกจ้างในหน่วยงานต่อไปด้วยนายแพทย์ธวัช กล่าว