ข่าวMono29 วัคซีน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่

7 กลุ่มเสี่ยง รับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ฟรี!

Home / ข่าวทั่วไป / 7 กลุ่มเสี่ยง รับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ฟรี!
กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี 3 ล้าน 5 แสนโดส ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก

โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ และเกิดได้ตลอดปี และยังพบข้อมูลว่า มีการระบาดมากในฤดูฝน ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำอาจเกิดมีอาการแทรกซ้อน ซึ่งบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดเผยว่า จากรายงานเฝ้าระวังโรค โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแล้วเกือบ 30,000 คน เสียชีวิต 1 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ชนิด H1N1 และ H3N2  ขณะที่บางส่วนเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ B

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ สปสช.จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3 ล้าน 5 แสนโดส ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ เพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด โดยจะให้บริการกับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด คือ

– กลุ่มหญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

– เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

– ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

– ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

– ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

– โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

-โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม

นพ.ศักดิ์ชัย ระบุว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะมีผลช่วยป้องกันได้ร้อยละ 60-70 ดังนั้นการดูแลตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากการสัมผัสผู้ที่ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ การทำร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพและล้างมือให้สะอาด ยังเป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป