กฎกระทรวงแรงงาน ครม. ค่าสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท
ผู้ประกันตนเฮ! ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงานเพิ่มค่าสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท เริ่มจ่ายย้อนหลัง 1 ม.ค.61

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกรณีสงเคราะห์บุตร หลังจากกระทรวงแรงงานได้มีการเสนอ ซึ่งจากเดิมกฎกระทรวงกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่เอาประกันตนจะได้รับเงินตอบแทน 400 บาท ต่อบุตร 1 คน

โดยสำหรับร่างกฎกระทรวงใหม่ปรับเป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน และเริ่มย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สำหรับกรณีที่ 2 กฎกระทรวงฉบับเดิมจะจ่ายเงินให้สำหรับคนที่มีบุตรไม่เกิน 2 คนและอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งปรับแก้ไขเป็นสำหรับคนที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเงินดังกล่าวก็จะได้รับเป็นก้อนเมื่อนับรวมกัน

อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ที่ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ