ข่าวMono29 ข่าวปลอม ทำอนาจารน้อง ป.1

วอนสังคมอย่าซ้ำเติมกรณีเด็ก 11 ขวบ ทำอนาจารน้อง ป.1

Home / ข่าวทั่วไป / วอนสังคมอย่าซ้ำเติมกรณีเด็ก 11 ขวบ ทำอนาจารน้อง ป.1
กุมารแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเด็กและเยาวชน ชี้สังคมอย่าซ้ำเติมกรณีเด็ก 11 ขวบ ทำอนาจารน้อง ป.1

กรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องราวเด็กหญิงวัย 7 ขวบถูกเด็กชายรุมทำอนาจารและพยายามจะฆ่าปิดปาก แม้ความเป็นจริงบางส่วนอาจไม่ตรงกับที่ปรากฏในข่าว แต่ผู้เชี่ยวชาญเด็กและเยาวชนระบุว่าเรื่องนี้สะท้อนภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสังคมแวดล้อมอย่างเร่งด่วน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ในความเป็นจริงพัฒนาการของเด็กชายไทยในวัย 11 ขวบนั้น ยังไม่มีแรงขับทางเพศ เรียกง่ายๆว่ายังไม่มีอารมณ์ทางเพศเหมือนในวัยรุ่นตอนกลางหรือตอนปลาย เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกล้วนเป็นพฤติกรรมเลียนแบบทั้งสิ้น ทั้งจากชีวิตจริงและโลกเสมือนจากสื่อต่างๆรอบตัว โดยไม่ได้ผ่านการคัดกรอง

ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตของเด็ก คือกระบวนการเลี้ยงดูในแต่ละบ้าน ที่จะส่งเสริมให้เด็กมีทุนชีวิตที่ดี ประกอบไปด้วย บ้าน,ชุมชน,โรงเรียนและเพื่อน ที่จะหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพ

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่มีความใกล้ชิดมากที่สุด จะต้องปกป้องเด็กไม่ให้เข้าถึงการเลียนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสม หากเป็นเด็กเล็ก ควรให้หลีกเลี่ยงการดูสื่อที่มีความรุนแรงหรือล่อแหลม แต่หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พ่อแม่ต้องรู้จักใช้กระบวนการเหลาความคิดเด็กอย่างแยบยล โดยการตั้งคำถาม ถามความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับชมสิ่งเหล่านั้น

ส่วนการเยียวยาเด็กที่ผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้ ทั้งเด็กที่เป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ควรเริ่มที่ระบบนิเวศน์รอบตัวเด็ก ทั้งบ้าน ชุมชน โรงเรียน และสื่อ ไม่ให้มีการทำร้ายเด็กซ้ำสอง นอกเหนือไปจากการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ คือต้องให้เด็กเรียนรู้การเคารพที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ให้รุกล้ำสิทธิของผู้อื่น และให้รู้เท่าทัน ไม่ถูกล่อลวงไปตามสื่อที่ไม่สร้างสรรค์

พร้อมย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสังคมไทยต้องให้สิทธิเด็กในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่มองว่าเด็กเป็นเหยื่อหรือเป็นอาชญากร ไม่สร้างบาดแผลในจิตใจของเด็ก สังคมมีหน้าที่ช่วยกันปรับพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสม