ทุจริตเงินทอนวัด วัดสามพระยา เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

มส.ยังไม่ตั้งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ – วัดสามพระยา องค์ใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / มส.ยังไม่ตั้งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ – วัดสามพระยา องค์ใหม่
มส.ยังไม่ตั้ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ และ วัดสามพระยา องค์ใหม่ ปล่อยว่าง

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2561 มีมติรับทราบ

พระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และสืบเนื่องจากคำสั่งดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้พระพรหมสิทธิพ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรม ทูตไปต่างประเทศ

ส่วนตำแหน่งเจ้าคณะปกครองของพระทั้ง 3 รูป ที่ว่างลง สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก ได้แต่งตั้ง ให้พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารรองเจ้าคณะภาค 10 รักษาการตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 10, พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง อารามหลวง รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และให้พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รักษาการตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 4-7 ธรรมยุต

ขณะที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศและวัดสามพระยาซึ่งว่างลง ยังไม่มีการแต่งตั้ง โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดทั้งสองสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน ส่วนการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างลง ที่ประชุมยังไม่มีการหารือในวันนี้ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมถือเป็นพระอำนาจโดยตรงของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งกรรมการมหาเถรสมาคม สามารถมาได้จาก 2 รูปแบบคือการแต่งตั้งและสรรหา โดยอาจมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมมส.ครั้งถัดไป

นอกจากนี้ นายสิปป์บวร ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนการสอบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เพราะเป็นอำนาจของผู้บริหารพศ.