กสทช. การบินไทย ถ่ายทอดสดบอลโลก บอลโลก 2018 เครื่องบิน

กสทช. ไฟเขียวให้การบินไทยถ่ายทอดสดบอลโลกบนเครื่องบินได้

Home / ข่าวทั่วไป / กสทช. ไฟเขียวให้การบินไทยถ่ายทอดสดบอลโลกบนเครื่องบินได้
กสทช. ไฟเขียวให้การบินไทย ถ่ายทอดสด บอลโลก 2018 บนเครื่องบินได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช.

วันที่ 30 พ.ค. 61 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระเรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์บนอากาศยาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ บริษัท การบินไทย สามารถถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2018 บนเครื่องบินได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช.

ทั้งนี้เนื่องจาก กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการเนื้อหารายการโทรทัศน์บนอากาศยานของ บริษัท การบินไทย เป็นกิจการที่ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงไม่จำเป็นต้องมาขอรับใบอนุญาตจาก กสทช.