ทุจริตเงินทอนวัด

ถึงเวลาที่ไทย จะปฏิรูปวงการสงฆ์ อุดรูรั่วเงินวัด แล้วหรือยัง?

Home / ข่าวทั่วไป / ถึงเวลาที่ไทย จะปฏิรูปวงการสงฆ์ อุดรูรั่วเงินวัด แล้วหรือยัง?
วิกฤตวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ถึงเวลาที่ไทยจะปฏิรูปวงการสงฆ์แล้วหรือยัง?

ปัญหาในวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้น หัวใจสำคัญมาจากเรื่องเงิน ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การตรวจสอบเงินในวงการสงฆ์แทบไม่มีกลไกชัดเจน จนกลายเป็นช่องโหว่ให้ทุจริต ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะร่างกฏหมายขึ้นมาตรวจสอบทรัพย์สินของพระและวัด แต่ก็ถูกต่อต้านจากพระสงฆ์ แต่ปัญหาวิกฤตสงฆ์ครั้งนี้ อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการปฏิรูปวงการสงฆ์อีกครั้ง

กฎหมายจัดการเงินวัด และระบบการตรวจสอบที่ไม่รัดกุมเพียงพอ เป็นที่สิ่งที่ นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่า นี่คือสาเหตุของการทุจริตเงินวัด เพราะวัดส่วนใหญ่ไม่มีโครงสร้างบริหารการเงินที่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี นอกจากนี้ ยังพบว่าอำนาจบริหารจัดการเงิน อยู่ที่เจ้าอาวาสทั้งหมด โดยไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการเงินให้สาธารณะชนได้รับทราบ ขณะที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติขาดบทบาทในการกำหนดกรอบบริหารจัดการเงินวัด เช่นเดียวกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ทำได้แค่เพียงตรวจสอบเงินที่วัดได้รับจากรัฐเท่านั้น

ดังนั้น ทางออกในเรื่องนี้ นักเศรษฐศาสตร์ มองว่าจะต้องมีระบบการจัดการเงินที่รัดกุมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญชุมชนและภาคประชาชนจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการร่วมตรวจสอบเงินวัด

วิกฤตวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มองว่า ช่วงนี้เหมาะสมที่สุดในการปฏิรูปสงฆ์ เพื่ออุดช่องโหว่หรือรูรั่วที่เกิดขึ้น เพราะการจัดการเงินและผลประโยชน์ของวัดต้องเป็นระบบ ไม่ให้อำนาจเจ้าอาวาสจัดการเงินมากเกินไป

หากย้อนไปเดือนมีนาคมปี 2560 ได้มีความพยายามปฏิรูปวงการสงฆ์ โดยคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้อง พิทักษ์ กิจการพระพุทธศาสนา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้เสนอร่างกฎหมายพุทธบริษัทแห่งชาติ เพื่อตีความพระธรรมวินัยไม่ให้มีผู้นำไปบิดเบือน และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินวัดและพระภิกษุ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินของวัด และทรัพย์สินของพระภิกษุเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย และให้วัดที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีระบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี แต่ความพยายามปฏิรูปวงการสงฆ์ กลับโดนกระแสต่อต้าน

และวิกฤตวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ถึงเวลาที่ไทยจะปฏิรูปวงการสงฆ์แล้วหรือยัง?