คลอรีน น้ำประปา น้ำประปาหุงข้าว สารก่อมะเร็ง หุงข้าว

กปน. ยืนยัน น้ำประปาหุงข้าวได้ ไร้สารก่อมะเร็ง

Home / ข่าวทั่วไป / กปน. ยืนยัน น้ำประปาหุงข้าวได้ ไร้สารก่อมะเร็ง
กปน. ยืนยัน น้ำประปาหุงข้าวได้ หลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ว่ามีสารก่อมะเร็ง ชี้ การบริหารจัดการน้ำประปาปลอดภัย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เรื่องการนำน้ำประปามาหุงข้าวจะทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน หรือ สารก่อมะเร็ง โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจาก กปน. นำการบริหารจัดการน้ำประปาปลอดภัย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาใช้กับการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิต อีกทั้งยังได้ควบคุมปริมาณคลอรีน เพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย

ด้าน นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.). กล่าวว่า แม้สารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งจะเกิดได้จากการทำปฏิกิริยาของคลอรีนกับสารอินทรีย์ในน้ำ แต่สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ดี คือ กลุ่มที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น กรดฮิวมิก และกรดฟุลวิก

ในขณะที่ข้าวสารหรือแป้งต่างๆ เป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดใหญ่ จึงทำปฏิกิริยาได้ช้ามาก อีกทั้งคลอรีนต้องอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ ซึ่งในระบบประปามีการควบคุมการจ่ายคลอรีนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการฆ่าเชื้อโรค ดังนั้นจึงยืนยันว่าสามารถใช้หุงข้าวได้

อย่างไรก็ตาม กปน. ได้นำทีมปฏิบัติการนักวิทย์ลงพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพภายในสถาบันอาหาร โดยผลจากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า น้ำประปามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

 

 

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล  จส.100