Because We Care Drama Addict สื่อโซเชียล เพจดัง แหม่มโพธิ์ดำ

นายกฯ ชม 3 เพจดัง รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือประชาชน

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯ ชม 3 เพจดัง รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือประชาชน
นายกฯ ชม 3 เพจดัง Because We Care – แหม่มโพธิ์ดำ – Drama-Addict เปิดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า สำหรับเรื่องสะท้อนสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในลักษณะการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ได้รู้ขั้นตอนการทำงานและรู้วิธีการรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ซึ่งมีเครือข่ายในโซเชียล เช่น เพจ Because We Care เพจแหม่มโพธิ์ดำ และเพจ Drama-Addict ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของเด็กเยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรง เมื่อมีการแจ้งเหตุความรุนแรงที่พบเห็นจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นสร้างระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ครบวงจร และสามารถส่งต่อเคสไป เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่ดีที่สุด

โดยสามารถลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และทันต่อสถานการณ์ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง จำเป็นอีกที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเพื่อส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม