จำคุก ผู้ต้องขัง

ไทยติดอันดับ 6 ผู้ต้องขังมากสุดในโลก กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก

Home / ข่าวทั่วไป / ไทยติดอันดับ 6 ผู้ต้องขังมากสุดในโลก กระทรวงยุติธรรม หารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวผิดคิดพลาด…ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” (มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก)

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวผิดคิดพลาด…ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” (มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก)

โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลอากาศโทนวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ มีการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเลี่ยงโทษจำคุกและดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดทิศทางในการแสวงหามาตรการเลี่ยงโทษจำคุก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจำ จากสถิติพบว่ามีจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศมากถึง 350,366 คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน และเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ถือเป็นปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรม และเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแบบองค์รวม ตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ นอกจากมาตรการลดจำนวนนักโทษเข้าสู่เรือนจำแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลนักโทษขณะที่อยู่ในเรือนจำ ให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ รวมทั้งพัฒนาพฤตินิสัย ให้สามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก