คดีหวย 30 ล้าน ป.ป.ช. สุทธิ พวงพิกุล ส่งสำนวนคดี อดีตผบก.กาญจนบุรี

ป.ป.ช. ตีกลับสำนวนคดี อดีตผบก.กาญจนบุรี เอี่ยวหวย 30 ล้านบาท

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ช. ตีกลับสำนวนคดี อดีตผบก.กาญจนบุรี เอี่ยวหวย 30 ล้านบาท
ป.ป.ช. มีมติส่งสำนวนคดี อดีตผบก.กาญจนบุรี ให้ บก.ปปป. ปมแก้ไขสำนวนคดี หวย 30 ล้าน

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้พิจารณากรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

ส่งสำนวนคดีที่กล่าวหา พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล อดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี (ผบก.ภ.จว. กาญจนบุรี) ปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การในสำนวนคดีลอตเตอรี่ 30 ล้านบาท

ตามที่คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำการทุจริตอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่โดยที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้มาจำนวนมากแล้ว

จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป ทั้งนี้ตามมาตรา 89/2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542