ข่าวMONO ทุจริต ทุจริตอาหารกลางวัน อาหารกลางวันเด็ก โกงค่าอาหาร

นักวิชาการแนะรื้อระบบ แก้กลโกงอาหารกลางวันเด็ก

Home / ข่าวทั่วไป / นักวิชาการแนะรื้อระบบ แก้กลโกงอาหารกลางวันเด็ก
นักวิชาการโภชนาการ แนะรื้อระบบการจัดซื้ออาหารกลางวันเด็ก เพื่อแก้กลโกงค่าอาหาร

นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลกินขนมจีนเปล่าคลุกน้ำปลา ว่า คุณภาพอาหารกลางวันที่ดีคือต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ มีผักทุกมื้อ มีไข่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง มีตับหรือเลือดสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

พร้อมผลไม้เป็นอาหารว่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ที่เหลือเป็นขนมที่หวานน้อย ส่วนการจะทำอาหารมื้อกลางวันให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการอบรมครู และแม่ครัว เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำอาหาร

ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นได้จัดงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก 20 บาทต่อคนต่อวัน แต่การจัดการยังไม่ดี โรงเรียนที่มีเด็ก 500 คนขึ้นไป ก็จะได้เงินค่าอาหารกลางวันมาก จึงต้องใช้วิธีการประมูลตามระเบียบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ปรากฏว่า พอประมูลแล้วก็ได้ผู้ชนะราคาถูกที่สุดประมาณ 13 บาท คุณภาพอาหารจึงไม่ดี

ขณะที่เงินส่วนต่างอีก 7 บาท ก็หายไปไม่มีใครระบุได้ ดังนั้น จึงอยากให้มีการแก้ระบบใหม่ โดยกำหนดคุณภาพอาหารอย่างชัดเจน รวมถึงใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกำหนดเมนูอาหารที่ทางสพฐ.ทำไว้ เนื่องจากโปรแกรมจะระบุราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จึงไม่สามารถทุจริตได้

นักวิชาการโภชนาการ ระบุด้วยว่า หากเด็กกินอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพ จะทำให้เกิดผลกระทบ 2 ทาง คือผลการเรียนที่ตกลง การพัฒนาสติปัญญาและเซลสมองด้อยลง รวมถึงการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ตัวเตี้ย ผอมหรืออ้วนเกินไป และภาวะโภชนาการที่บกพร่อง