ขยะ ขยะหน้าโรงเรียน เก็บขยะ โรงเรียน โรงเรียนเอกชน

นายกฯ กันตัง ขึ้นป้ายประจาน ห้ามเก็บขยะ 2 โรงเรียนเอกชน หลังไม่จ่ายค่าเก็บขยะ

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯ กันตัง ขึ้นป้ายประจาน ห้ามเก็บขยะ 2 โรงเรียนเอกชน หลังไม่จ่ายค่าเก็บขยะ
นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ขึ้นป้ายประจานตรงกองขยะหน้าโรงเรียน สั่งห้ามรถเก็บขยะให้ 2 โรงเรียนเอกชนไม่ยอมจ่ายค่าจัดเก็บขยะ และตอนนี้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลกระทบกับนักเรียนแล้ว 

วันนี้(6 มิ.ย. 61) ที่หน้าโรงเรียนประชาวิทยา ตรงสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอกันตัง จ.ตรัง มีกองขยะขนาดใหญ่ แมลงวันตอมขยะที่ใส่ถุงดำ เริ่มส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบกับนักเรียนที่เรียนหนังสือ และผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน ตรงกองขยะที่วางบนทางเท้าหน้าโรงเรียนมีป้ายปิดไว้ มีข้อความว่า “เทศบาลไม่เก็บขยะให้ เพราะโรงเรียนไม่จ่ายค่าเก็บขยะ เทศบาลเมืองกันตัง” ป้ายและกองขยะดังกล่าวเป็นจุดสนใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันตัง เป็นอย่างมาก รวมถึง พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ที่มารับส่งบุตรต่างวิพากษ์วิจารณ์ เทศบาลเมืองกันตัง และ โรงเรียนทำไม ไม่ยอมจ่ายค่าจัดเก็บขยะ โดยที่นักเรียน ครู อาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง บอกว่า ไม่เก็บขยะมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 และมีป้ายของเทศบาลมาปิดไว้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมานี้

ส่วนจุดที่ 2 คือที่ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ซึ่งตั้งในเขตเทศบาลเมืองกันตัง เช่นกัน บริเวณประตูทางออกถนนตลาดสด มีกองขยะขนาดใหญ่กองบนทางเท้า เป็นถุงสีดำ เป็นขยะของโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว และส่วนหนึ่งของร้านค้า บ้านเรือนบริเวณนี้ โดยมีป้ายข้อความว่า “เทศบาลไม่เก็บขยะให้ เพราะโรงเรียนไม่จ่ายค่าเก็บขยะ เทศบาลเมืองกันตัง” ปิดไว้ที่กองขยะเช่นกัน โดยวางถุงดำจำนวนมากไว้บนทางเท้า เป็นจุดดึงดูดสายของประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ขับรถผ่านไปมา ต่างหยุดรถดูป้ายข้อความ บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกันตัง ที่แยกเยอะไม่ออกระหว่างหน้าที่ของเทศบาลในการเก็บขยะกับเรื่องโรงเรียนไม่จ่ายค่าขนขยะ

นายอัมพร ภวชโลทร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว และโรงเรียนประชาวิทยา และนายกสมาคมการศึกษากันตัง กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนทั้ง 2 โรงมาเพื่อการศึกษาของเด็กเยาวชน เทศบาลเมืองกันตังไม่เคยเรียกเก็บค่าเก็บขยะกับทางโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง โดยเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เทศบาลมีหนังสือมาถึงโรงเรียนทั้ง 2 แห่งให้จ่ายเงินค่าจัดเก็บขยะคือโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว เดือนละ 4,000 บาท และโรงเรียนประชาวิทยา เดือนละ 2,000 บาท

โดยที่เทศบาลไม่ได้อ้างข้อกฎหมาย ระเบียบใดๆ ทั้งสิ้น แต่เรียกเก็บเงินค่าเก็บขยะ ตนเองมองว่าหนังสือของเทศบาลไม่ชอบ จึงไม่จ่ายค่าเก็บขยะ หลังจากนั้นเทศบาลมีจดหมายฉบับที่ 2 หลังจากนั้นทางเทศบาลเมืองกันตังก็มีหนังสือมายังโรงเรียนเพื่อยืนยันเก็บค่าขนขยะอีก หากไม่จ่ายค่าเก็บขยะ ทางเทศบาลจะไม่เก็บขยะของโรงเรียน ตนมองว่า โรงเรียนทั้ง 2 โรง เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทศึกษาสงเคราะห์ ไม่เก็บค่าเรียน ค่าธรรมเนียมใดๆ กับนักเรียนและผู้ปกครอง

การบริหารโรงเรียนเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จ่ายเงินได้เฉพาะเงินเดือนครู และจ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนค่าจัดเก็บขยะไม่สามารถจ่ายให้ได้ ตนเองจึงไม่จ่าย ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บขยะอยู่แล้ว ทำไมเทศบาลจึงไม่ยอมเก็บขยะ ปล่อยให้ขยะเน่าเหม็น ส่งผลกระทบต่อ เด็กนักเรียนและชุมชน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง พร้อมคณะ นำป้ายมาปิดที่กองขยะ ทั้ง 2 แห่งที่หน้าโรงเรียน สิ่งเหล่านี้บอกได้ว่า ผู้บริหารเทศบาลเมืองกันตัง รู้หน้าที่ของตนเองหรือไม่อย่างไรที่กระทำสิ่งเหล่านี้ลงไป เทศบาลเมืองกันตัง อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรื่องนี้ยังไม่เรียนให้ท่านผู้ว่าฯทราบ เพราะหน้าที่เก็บขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาล ป้ายที่เขียนมาประจานโรงเรียน ผู้ปกครองสอบถามเข้ามามาก ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยทำไมนายกฯ ทำอย่างนั้นไม่ยอมเก็บขยะและเขียนป้ายลักษณะเช่นนี้ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว มีนักเรียน 3,000 กว่าคน มีครู 126 คน โรงเรียนประชาวิทยา มีนักเรียน 1,300 คน มีครู 68 คน ทั้ง 2 โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษา 300 คน

ส่วนชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองกันตัง กล่าวว่า เทศบาลไม่เก็บขยะเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนป้ายมาปิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนี้ โดยนายกเทศมนตรีและคณะมาปิดป้ายเอง โดยที่นายกฯบอกว่าหากไม่จ่ายเงินค่าเก็บขยะ จะไม่เก็บขยะให้กับทางโรงเรียนเด็ดขาด ตอนนี้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลกระทบกับนักเรียนแล้ว