ดุสิตโพล รัฐบาล เลือกตั้ง โพล

ดุสิตโพล เผยประชาชนเชื่อหลังเลือกตั้ง จะได้รัฐบาลใหม่ดีกว่าที่ผ่านมา

Home / ข่าวทั่วไป, เลือกตั้ง 2562 / ดุสิตโพล เผยประชาชนเชื่อหลังเลือกตั้ง จะได้รัฐบาลใหม่ดีกว่าที่ผ่านมา
สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนสนใจการเมือง จี้ชัดวันเลือกตั้ง แนะ ส.ส.ไม่โกง เชื่อรัฐบาลใหม่ใหม่ดีขึ้น

วันนี้(10 มิ.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้โดยสุ่มสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,130 คน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้

อันดับ 1 การเลือกตั้ง ร้อยละ 39.48 เพราะอยากให้มีการเลือกตั้ง เป็นทางออกที่ดีให้กับบ้านเมือง อยากรู้ว่าจะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่ อยากรู้วัน ที่แน่นอน อยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลควรมาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2 การบริหารงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ร้อยละ 33.41 เพราะมีปัญหาหลายเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้ อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ผลงานยังไม่เข้าตา ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 3 การตั้งพรรคใหม่ ร้อยละ 27.11 เพราะอยากรู้ข้อมูลแต่ละพรรค มีนโยบายที่น่าสนใจหรือไม่ มีใครเข้าร่วมบ้าง มีพรรคที่น่าสนใจ มีตัวเลือกหลากหลาย มีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้น มีทั้ง ส.ส. ที่ย้ายพรรคและถูกดูด ฯลฯ

2. บทเรียนการเมืองไทยในอดีตที่ประชาชนอยากบอกกับนักการเมืองที่จะสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้

อันดับ 1 ไม่ทุจริต ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง รู้จักแพ้ ชนะ ร้อยละ 60.09

อันดับ 2 ขยัน ตั้งใจทำงาน ทำเพื่อส่วนรวมและประชาชน ร้อยละ 28.40

อันดับ 3 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ สังคม และการศึกษา ร้อยละ 21.60

อันดับ 4 ไม่โกหกหลอกลวง ต้องรักษาสัญญาและทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ร้อยละ 17.32

อันดับ 5 เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 13.71

3. ประชาชนตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบใด?

อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ ร้อยละ 45.60

อันดับ 2 เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ เก่ง รับฟังเสียงของประชาชน ร้อยละ 36.80

อันดับ 3 เป็นคนในพื้นที่ ขยัน พูดจริงทำจริง ทำงานเร็ว ร้อยละ 27.77

อันดับ 4 มีนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ร้อยละ 25.37

อันดับ 5 มีฝีมือ มีผลงาน มีประสบการณ์ทางการเมือง มีความรู้ความสามารถ ร้อยละ 22.17

4. ประชาชนคิดว่าจะได้อะไร? จากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้บ้าง

อันดับ 1 ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 34.26

อันดับ 2 ต่างชาติให้การยอมรับ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนดีขึ้น ร้อยละ 31.98

อันดับ 3 รัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน ร้อยละ 27.66

อันดับ 4 เป็นประชาธิปไตย การเมืองมีเสถียรภาพ ร้อยละ 21.57

อันดับ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาทำงาน ร้อยละ 18.65

5. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่จะได้หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ร้อยละ 51.45 เพราะมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิใช้เสียง มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นตัวแทนของประชาชน มีบทเรียนจากที่ผ่านมา น่าจะทำงานได้ดี ฯลฯ

อันดับ 2 เหมือนๆกับรัฐบาลที่ผ่านมาร้อยละ 42.30 เพราะไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม การเมืองไทยไม่พัฒนา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนอยู่อย่างลำบาก ฯลฯ

อันดับ 3 แย่กว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ร้อยละ 6.25 เพราะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ เข้ามาแก่งแย่งอำนาจ เอื้อพวกพ้อง ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกแก้ไขได้ยาก ฯลฯ