กรุงเทพ ระบบการจัดการน้ำ ระบายน้ำ

กทม.เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเมือง รับมือช่วงหน้าฝน

Home / ข่าวทั่วไป / กทม.เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเมือง รับมือช่วงหน้าฝน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตลาดพร้าวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

วันนี้ (10 มิ.ย.61) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตลาดพร้าวตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย โดยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยสำนักการระบายน้ำ ได้เร่งติดตั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกคลอง มีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำในบางจุด

ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสือน้อย ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม ซึ่งพบว่าผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และเหลืองานค้างอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง ทางกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติบอกเลิกสัญญา

ขอบคุณ จส.100