กระบี่ รถรับจ้าง สนามบิน

จัดระเบียบกระบี่ แก้ปัญหารถรับจ้างสนามบิน จ่อลงดาบผู้ทำผิด

Home / ข่าวทั่วไป / จัดระเบียบกระบี่ แก้ปัญหารถรับจ้างสนามบิน จ่อลงดาบผู้ทำผิด

ชป. จัดระเบียบ จ.กระบี่ แก้ปัญหาการให้บริการรถรับจ้างที่สนามบิน โดยลงโทษผู้กระทำผิด และวางมาตรการเข้มกับผู้ให้บริการ

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบจังหวัดกระบี่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยที่สนามบินจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ตรวจสอบการให้บริการของรถรับจ้าง กรณีการให้บริการรถลีมูซีนที่ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งผู้โดยสารซื้อตั๋วและจองรถโดยสารส่วนตัว แต่บริษัทได้จัดรถโดยสารร่วมกับผู้โดยสารอื่น

นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และผู้แทนขนส่งจังหวัดกระบี่ ผู้แทนทหาร ผู้แทนตำรวจ ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการจัดระเบียบประจำท่าอากาศยานกระบี่ ได้เชิญ หจก.เวลตี้ อันเอ็นดิ้ง ผู้ให้บริการและเจ้าของรถ ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบข้อเท็จจริงว่า เป็นความบกพร่องของ นายถาวร ฤานาม พนักงานขับรถเบอร์ 44 (รถตู้) รับผู้โดยสารอื่นก่อนมารับผู้โดยสารท่านนี้ โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัทฯ และพนักงานขายตั๋วทราบ เป็นความบกพร่องของ หจก.เวลตี้ อันเอ็นดิ้ง ที่ไม่กำกับดูแลการให้บริการผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ หจก.เวลตี้ อันเอ็นดิ้ง ได้คืนเงินให้กับผู้โดยสาร และได้ลงโทษพนักงานโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานขับรถทันที และห้ามนำรถตู้ทะเบียน 30-121 กระบี่ มาให้บริการ 30 วัน

นอกจากนั้น ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบจังหวัดกระบี่ ยังได้ประชุมร่วมกัน และได้กำหนดมาตรการให้ หจก.เวลตี้ อันเอ็นดิ้ง ปฏิบัติ ประกอบด้วย เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วแบบเหมาคันจะต้องไม่ให้ผู้โดยสารใช้รถร่วมกับผู้โดยสารอื่น ให้ผู้ให้บริการจัดให้มีการบริการที่ชัดเจน คือ เหมาคันประเภทรถตู้และรถเก๋ง โดยให้ผู้โดยสารเป็นผู้เลือกใช้บริการรถตู้หรือรถเก๋งด้วยตนเอง ผู้แทนขนส่งจังหวัดกระบี่ แจ้งผู้ให้บริการใช้รถให้ถูกประเภทตามกฎหมายขนส่งทางบก โดยให้ผู้ให้บริการแก้ไขให้ถูกต้องตามลักษณะรถที่ให้บริการ และกำชับให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาการให้บริการอีก