บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม

Home / ข่าวทั่วไป / บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม

เปิดเวที เสวนา“บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม” ที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ

ที่หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการเสวนา “บุพเพสันนิวาส ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม” ในวันนี้ (13 มิ.ย.61) พร้อมกล่าวว่า ในเวลานี้ต้องยอมรับว่าละคร บุพเพสันนิวาส ได้สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย หันมาสนใจเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการนำวัฒนธรรมประเพณีในสมัยอยุธยา มาใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ การแต่งกาย อาหาร และถ้อยคำ ตลอดจนสถานที่ถ่ายทำในละคร ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองโบราณต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยาดีขึ้นเป็นอย่างมาก ที่สำคัญประชาชนยังคงนิยมการแต่งกายย้อนยุคไปเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกรมศิลปากรถือเป็นภารกิจสำคัญในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและแหล่งโบราณสถานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เชื่อมั่นว่าการเสวนาในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเพทราชา ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งที่เยาวชนรุ่นหลังควรยึดถือเป็นแบบอย่างในความรักชาติ รักแผ่นดิน

ด้านนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่ 12 กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสวนาในครั้งนี้ มีวิทยากรการเสวนา ประกอบด้วย นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา นายบุญเดือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา(รอมแพง)ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” และนายเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงภาพแผนที่เก่าอยุธยา หุ่นจำลองเหตุการณ์และตัวละคร รวมทั้งการจำหน่ายหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์และสำนักพิมพ์เมืองเมืองโบราณ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา กว่า 300 คน

ที่มา สวท.สุพรรณบุรี