ป.ป.ท.พบทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์ 23 โรงเรียนภาคอีสาน

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ท.พบทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์ 23 โรงเรียนภาคอีสาน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ พบความผิดปกติเข้าข่ายทุจริต 23 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด ภาคอีสาน

พันตำรวจโท สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 3 เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ของโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ พบว่า โรงเรียนที่เข้าข่ายทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 คือ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดยโสธร รวม 23 โรงเรียน

โดยเป็นการจัดซื้อคุรุภัณฑ์พัฒนาทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 รายการ งบประมาณ 600,200 บาท โดยใช้ระบบอีบิทดิ้ง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ในการประมูล

จากการตรวจสอบพบความผิดปกติ คือ บริษัทที่ชนะการประมูลเป็นบริษัทเดียวกัน และราคาคุรุภัณฑ์ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดกว่า 2 เท่า รวมถึงการจัดซื้อไม่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนบางแห่ง

เบื้องต้น ป.ป.ท.เขต 3 เสนอให้ สพฐ.ระงับโครงการทั้งหมด พร้อมสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบบริษัทที่ชนะการประมูล ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งบริษัทอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดสมุทรปราการ