ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สัญญาณไฟจราจร ไฟจราจร

รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80

Home / ข่าวทั่วไป / รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80
รฟม. แจ้งยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

การยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว 80 ได้ จึงขอให้ไปใช้จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 90 เป็นการทดแทนชั่วคราว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 – 8257 – 5555