กรมควบคุมโรค ฤดูฝน สธ. ไข้เลือดออก

สธ. แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 พบมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / สธ. แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 พบมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย
สธ. แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 พบมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เผยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง แนะประชาชนสังเกตอาการตนเอง คนในครอบครัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาด ดังนี้ ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เช่นกัน

โดยได้กล่าวไว้ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และขอให้ประชาชนสังเกตตัวเอง ลูกหลาน และคนใกล้ชิด หากมีอาการไข้สูง 2 วันแล้วไม่ดีขึ้น ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สำคัญขอให้ระวังยุงกัด ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในภาชนะที่มีน้ำขัง และที่เก็บน้ำไว้ใช้ก็ขอให้มีฝาปิดด้วย

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและมีการรณรงค์ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนฤดูระบาดในช่วงต้นปีนี้ และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการผ่าน EOC ให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งทั่วประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและใช้มาตรการในการป้องกัน รวมถึงร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในครัวเรือนและในชุมชน

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับสังคมโซเชียลในยุคดิจิทัล นั่นคือ การเปิดกลุ่มไลน์แอด “@AtiYung” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และสอบถามทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จากทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์แอด“@AntiYung” โดยพิมพ์คำว่า @AntiYung ในช่องค้นหาเพื่อนในแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มดังกล่าว

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 21 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ได้รับแจ้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบ 9 คน จากข้อมูลการป่วยและเสียชีวิตตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี แต่เมื่อพิจารณาการเสียชีวิตพบว่าในปี 2561 นี้ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง และขอให้ดูแลเป็นพิเศษในผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัวและผู้สูงอายุ

เพราะหากป่วยแล้วมีโอกาสรุนแรงกว่าปกติได้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนและหน่วยงานต่าง ดูแลบ้านเรือน ชุมชน และหน่วยงานของตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3. ไข้ปวดข้อยุงลาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422