ข่าวสดวันนี้ ดอยสุเทพ นิติบุคคล

ครั้งแรกของไทยผลักดัน ‘ดอยสุเทพ’ เป็นนิติบุคคล

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ครั้งแรกของไทยผลักดัน ‘ดอยสุเทพ’ เป็นนิติบุคคล

ครั้งแรกของไทยผลักดันดอยสุเทพเป็นนิติบุคคล หวังปกป้องทรัพยากรอย่างยั่งยืน รับรองสิทธิภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ปกป้องทรัพยากรอย่างยั่งยืน เผยหลายประเทศมีแล้ว

เช้าวันนี้ ( 18 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมกับนักวิชาการด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายจารีตประเพณี รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวทีเสวนาในเรื่องการสถาปนาดอยสุเทพเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายจารีตประเพณีล้านนา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ปัญหา และ อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการสถาปนาดอยสุเทพให้เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายจารีตประเพณี เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของดอยสุเทพที่มีความสำคัญและเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมสูง

เวทีเสวนาในวันนี้ มีการยกกรณีศึกษาจากหลายประเทศที่มีการรับรองสถานะทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นแนวทาง อย่างเช่นกรณีแม่น้ำวังกานุย ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคนผิวขาวกับชนพื้นเมืองเมารีที่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของต้นน้ำจนเกิดข้อพิพาท กระทั่งในปี 2017 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตรากฏหมายขึ้นมาแก้ไขปัญหา ระหว่างฝ่ายรัฐกับชนเผ่า รับรองสถานะให้แม่น้ำเป็นนิติบุคคล พร้อมกำหนดในกฏหมายให้การจัดการแม่น้ำ ต้องยึดถือหลักและวิถีของของชาวเมารี ให้การบริหารจัดการมีผู้พิทักษ์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่เป็นตัวแทนจากหลายฝ่ายทั้งจากรัฐบาลและชนเผ่าที่เกี่ยวข้องตลอดลำน้ำ เป็นผู้แสดงเจตนาต่าง ๆ แทนแม่น้ำ

นอกจากนี้้ยังมีอีกหลายประเทศที่มีการตรากฏหมายและมีคำสั่งศาลสูงรับรองสิทธิ์ของ แม่น้ำ ภูเขา เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่น แม่น้ำคงคาในบางรัฐของอินเดีย แม่น้ำอเมซอนที่ไหลผ่านประเทศโคลัมเบีย เป็นต้น

ความพยายามในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการผลักดันให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นนิติบุคคล โดยเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ พร้อมกับภาคีเครือข่าย เตรียมเดินหน้าให้มีการวิจัยในเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฏหมายในประเทศไทย และ ให้เป็นโมเดลสำหรับพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งทั่วประเทศ

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จะเดินทางไปปักธงด้านข้างพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และทวงถามคำตอบที่ในวันนี้เป็นวันครบกำหนดสัญญาและจะต้องมีการส่งมอบพื้นที่่ก่อสร้างในส่วนของบ้านพัก 45 หลัง โดยเครือข่ายไม่ต้องการให้มีการต่อสัญญาต่อไปอีก นอกจากนี้ยังเป็นการเรียกร้องให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 30 ครอบครัวในอาคารชุด ออกจากพื้นที่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ ขณะที่นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ บอกว่านับจากวันนี้จะให้เวลาอีก 10 วัน สำหรับคำยืนยันจากรัฐบาลในเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้ หากไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ จะชุมนุมเรียกร้องครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

กระทบวนการสถาปนาดอยสุเทพเป็นนิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางสังคมและกฏหมาย มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ร่วมหาแนวทางในวันนี้ อกว่า กระบวนการนี้จำสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่พลังของจารีตประเพณีที่มีอยู่แล้วและถูกพัฒนามาโดยประวัติศาสตร์ รวมทั้งพลังของสัญญาประชาคมนั่นก็คืออำนาจสิทธิ์ของคนในเชียงใหม่ ที่ต้องออกมาแสดงว่าจารีตประเพณีที่สืบสานกันมา จะต้องถูกรับรองให้มีความชัดเจนขึ้นกว่านี้ หากสำเร็จทรัพยากรสำคัญอีกหลายแห่งในประเทศจะได้รับผลด้วย