e-sport

นักวิชาการมอง ‘E-sport’ ไม่ใช่กีฬา แต่เป็นต้นตอปัญหาสังคม

Home / ข่าวทั่วไป / นักวิชาการมอง ‘E-sport’ ไม่ใช่กีฬา แต่เป็นต้นตอปัญหาสังคม
นักวิชาการมอง E-sport ไม่ใช่กีฬา ต้นตอปัญหาสังคม 

ปลายเดือนสิงหาคมนี้ กกท.จะส่งนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศอินโดนิเซีย โดยการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาตินั้นจะเป็นหน้าที่ของสมาคมอีสปอร์ต ในการตั้งหลักเกณฑ์และประกาศการคัดตัว ซึ่งเท่ากับว่ากีฬาอีสปอร์ตก็จะได้รับการยอมรับในวงการกีฬาไทย  แต่ทว่าเรื่องนี้ ทางด้านนักวิชาการกลับมีความเห็นแตกต่างว่าควรเป็นกีฬาหรือแค่เกมส์เท่านั้น ขณะที่หลายฝ่ายยังมองว่า อาจะนำไปสู่ปัญหาสังคม

อีสปอร์ต, Esport

โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวในเวทีเสวนา “อีสปอร์ต เกม กีฬา ท้าทาย โรคดิจิทัล” ว่าปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีการรองรับอีสปอร์ตเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา เนื่องจากยังไม่มีนิยามและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากเพียงพอ เพราะอีสปอร์ตไม่ได้ทำให้ผู้เล่นได้ใช้กำลังทางกายภาพ อีกทั้งยังทำให้เสียสุขภาพ ทำให้เด็กหลายเป็นคนเสพติดความรุนแรง การเอาชนะ และกลายเป็นเด็กติดเกมในที่สุด

ขณะที่นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มองว่า การรองรับให้บรรจุอีสปอร์ตเป็นหนึ่งในชนิดกีฬานั้น เป็นเพราะอีสปอร์ตนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน คือ มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ มีสหพันธ์กีฬาที่ควบคุมกฎเกณฑ์ และมีสมาคมกีฬาในประเทศ

ส่วนที่หลายฝ่ายให้ความเห็นว่าอีสปอร์ตอาจทำให้เด็กติดเกม และกลายเป็นปัญหาสังคม นายณัฐวุฒิมองว่าหากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจะต้องมีวินัยในการฝึกซ้อม เช่นเดียวนักกีฬาชนิดอื่นๆ และต้องแบ่งเวลาในการออกกำลังกาย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มองอนาคตของอีสปอร์ตว่ายังสามารถเติบโตได้อีกยาวไกล เพราะยังมีอาชีพและธุรกิจที่ควบคู่กันไปได้ และไม่ใช่กีฬาที่ทำให้เด็กหมกมุ่นกับการเล่นเกม แต่จะต้องหาวิธีที่เหมาะสมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง