กระทรวงแรงงาน นายจ้าง อาชีพสงวน แรงงานต่างด้าว

นายจ้าง ร้องกระทรวงแรงงาน ทบทวนงานห้ามคนต่างด้าวทำ

Home / ข่าวทั่วไป / นายจ้าง ร้องกระทรวงแรงงาน ทบทวนงานห้ามคนต่างด้าวทำ
นายจ้าง ร้องกระทรวงแรงงาน ขอผ่อนผันข้อกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอ ขณะที่ 1 ก.ค. เริ่มตรวจจับนายจ้าง-ต่างด้าว ทำผิดกฎหมาย

กลุ่มนายจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้า เข้ายื่นหนังสือถึง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อขอให้ทบทวน เกี่ยวกับข้อกำหนดในงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยมีนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้รับเรื่อง

ขณะที่นายก่อพงศ์ ธารสุวรรณ ตัวแทนนายจ้างที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานในตำแหน่งพนักงานขายของหน้าร้าน แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากไม่มีแรงงานไทย รองรับ

โดยมีสาเหตุมาจากคนไทย มีศักยภาพ, มีความรู้-ความสามารถเพิ่มขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น ส่วนใหญ่ จึงเลือกทำงานที่สะดวกสบาย และมีสวัสดิการที่ดีกว่า ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ผ่อนผันข้อกำหนดที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบอาชีพขายของหน้าร้าน

ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ OSS วานนี้ ยังคงมีแรงงานต่างด้าว เดินทางมาทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า และขออนุญาตทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะไม่มีการขยายระยะเวลาออกไป

ที่สำคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่จะระดมกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายครั้งใหญ่ หากพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว จะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี

ส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และหากกระทำผิดซ้ำ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี