ครูปรีชา ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หวย30ล้าน

จ่อถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ‘ครูปรีชา’ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม

Home / ข่าวทั่วไป / จ่อถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ‘ครูปรีชา’ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม
เตรียมส่งเรื่องพิจารณาถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ‘ครูปรีชา’ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม

จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ครูปรีชา ใคร่ครวญ ถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (จังหวัดราชบุรี-กาญจนบุรี) หลังมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องการผิดวินัยข้าราชการร้ายแรง เนื่องจากถูกดำเนินคดีในความผิด 2 ข้อหา คือ 1. ให้การเท็จ แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ แกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา และ 2. สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ล่าสุด (21 มิ.ย. 61) มีรายงาน่วา นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคงต้องรอให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดที่ ศธจ.กาญจนบุรี แต่งตั้งขึ้นสรุปผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อน หากสรุปผลออกมาว่า มีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงก็จะนำระดับโทษที่มีการชี้มูลความผิดนั้นมาประกอบการพิจารณาพักใช้, ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ส่วนคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตั้งไปตรวจสอบพฤติกรรมของ ครูปรีชา ขณะนี้ได้มีการสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วว่า มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู หลังจากนี้จะต้องมีการส่งเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้พิจารณาในเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการ กมว. ยังคงว่างอยู่ เนื่องจากคณะกรรมการพ้นสภาพไปและยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนั้นจึงต้องรอให้มี กมว.ชุดใหม่ก่อน จึงจะสามารถพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้