นิด้าโพล ร่างทรง โพล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อร่างทรง หนุนจัดระเบียบ

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อร่างทรง หนุนจัดระเบียบ
“นิด้าโพล” ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อร่างทรง แต่เห็นด้วยต้องมีการจัดระเบียบ แนะปลูกฝังให้มีวิจารณญานเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20–21มิ.ย. ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา ทั่วประเทศ 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.64 ไม่เชื่อเพราะ ศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องร่างทรง เป็นการจินตนาการ งมงาย หลอกลวงไร้สาระ และไม่สามารถพิสูจน์ ขณะร้อยละ 23.60 เชื่อ เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และจะได้ระวังตัว ไม่ประมาท ส่วน ร้อยละ 1.76 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ ร้อยละ 60.88 เห็นด้วย ต่อกระแสเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบร่างทรง เพราะ จะได้เป็นระเบียบ เป็นที่ยอมรับและถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 36.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไร้สาระไม่มีประโยชน์ อีกทั้ง ร้อยละ 77 ยังเห็นด้วยกับการ ออกกฎหมายเอาผิดกับร่างทรงที่เรียกรับเงินเพราะจะช่วยลดการหลอกลวง ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกหลอกลวง แต่ ร้อยละ 21.52ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ร้แยละ 60.08 ระบุ ควรปลูกฝังให้ประชาชนมีวิจารณญาณเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ร้อยละ 33.04 ระบุ ออกกฎหมายข้อบังคับในการควบคุมร่างทรงมีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำผิด และ ร้อยละ 25.28 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมตรวจสอบพิสูจน์