BTS แจงชัด 6 มาตรการ ดูแลผู้โดยสาร พร้อมแผนระยะยาว แก้ปัญหาเหตุขัดข้อง

Home / ข่าวทั่วไป / BTS แจงชัด 6 มาตรการ ดูแลผู้โดยสาร พร้อมแผนระยะยาว แก้ปัญหาเหตุขัดข้อง

จากกรณี รถไฟฟ้าขัดข้อง  เมื่อ วันที่ 25-27 มิ.. ที่ผ่านมา วันนี้ ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แถลงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา BTS ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้มาก่อน ซึ่งทาง BTS ไม่ได้นิ่งเฉย ทำการรับผิดชอบด้วยการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด ซึ่งตนเองก็เข้าใจ หากผู้ใช้บริการเกิดความไม่พอใจ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

นายคีรี กาญจนพาสน์  ประธานกรรมการ BTS (กลาง) /
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ซ้าย) / ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ (ขวา)

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ชี้แจงเบื้องต้นว่าจะทำการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ รถไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561 ดังนี้

  • ผู้ใช้บริการบัตรโดยสาร ประเภทตั๋วเที่ยวเดียว สามารถนำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน หากกรณีไม่ต้องการเดินทางสามารถขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  • ผู้ใช้บริการบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน (Rabbit Card) สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว
  • ผู้ใช้บริการบัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน (Rabbit Card 30-day Pass) สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว
การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ รถไฟฟ้าขัดข้อง
กรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561

ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บีทีเอส ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วันนับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก

นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ BTS ประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  • ตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) สามารถนำบัตรโดยสาร มาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือ ขอรับบัตรโดยสารกลับไป โดยสามารถนำมาใช้เดินทางได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน (Rabbit Card)  สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด
  • บัตรโดยสารประเภทเติมเที่ยวเดินทาง 30 วัน  (Rabbit Card 30-day Pass) สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษาบัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และจะเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษให้จำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า
มาตรการคืนค่าโดยสารกรณีล่าช้าที่ BTS จะดำเนินการเพิ่มเติม
ในกรณีประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย

 

ขณะที่ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกัน รถไฟฟ้าขัดข้อง ในระยะยาว โดยได้ปรึกษากับทาง กสทช. TOT และ dtac แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ทาง BTS จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ 2500MHz ซึ่งทดสอบไปแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา สามารถใช้งานได้ดี และสายสีชมพู-เหลืองที่กำลังก่อสร้าง อาจปรับขึ้นไปใช้สัญญาน 4000MHz-5000MHz เพื่อแก้ปัญหา

นอกจากนี้ BTS มีแผนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนสัญญาน เพื่อเพิ่มความเสถียรให้มากขึ้น ซึ่งในทางทฤษฎีอุปกรณ์สามารถช่วยได้ 100%

และเตรียมเปิดช่องทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการโดยจะมี Application ในชื่อ BTS SkyTrain ให้ Download ทั้งใน Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยมีจุดเด่นที่สุดอยู่ที่ การแจ้งเหตุการณ์ รถไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้บริการ โดยคาดว่า Application จะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561