พรรคการเมือง สวนดุสิตโพล หาเสียง เลือกตั้ง โพลสำรวจประชาชน

โพล เผย ประชาชนห่วงพรรคการเมือง ทำไม่ได้แบบที่หาเสียงไว้

Home / ข่าวทั่วไป, เลือกตั้ง 2562 / โพล เผย ประชาชนห่วงพรรคการเมือง ทำไม่ได้แบบที่หาเสียงไว้

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่สนใจนโยบายพรรค ขณะที่ร้อยละ 51.75 บอกไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 หลังกระแสข่าวการเลือกตั้งในปีหน้า (ปี 2562) เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น รัฐบาลได้เชิญพรรคการเมืองต่างๆ มาหารือร่วมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ “พรรคการเมืองเก่า” และ “พรรคการเมืองใหม่” ที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และมีบทบาทด้านการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 27.42 สนใจนโยบายพรรค รองลงมาร้อยละ 22.16 หัวหน้าพรรค และร้อยละ 21.05 ผลงานและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนจุดแข็งของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชน ร้อยละ 41.45 เน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ ร้อยละ 38.91 ทำงานดี มีผลงานให้เห็น และร้อยละ 34.18 มีพรรคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ มีคนรุ่นใหม่

ขณะที่จุดอ่อนของพรรคการเมืองไทยในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.75 บอกไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง ร้อยละ 32.87 บอกไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน สนับสนุนเพียงคนบางกลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และร้อยละ 25.87 บอกมีการดูด ส.ส. เปลี่ยนพรรค มีปัญหาภายในพรรค