ข่าวMONO ครู ครูเบี้ยวหนี้ พักหนี้ครู

แบงก์ออมสินไม่กังวล หลังกลุ่มครูประกาศหยุดจ่ายหนี้

Home / ข่าวทั่วไป / แบงก์ออมสินไม่กังวล หลังกลุ่มครูประกาศหยุดจ่ายหนี้

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ไม่กังวลกลุ่มครูประกาศเบี้ยวหนี้ หลังที่ผ่านมาได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว

วันนี้(17 ก.ค.) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกกังวลกรณีกลุ่มครูจำนวนหนึ่งออกมาประกาศจะยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสิน เนื่องจากครูกลุ่มดังกล่าว ไม่รักษาวินัยการชำระหนี้ และพฤติกรรมนี้สังคมจะเป็นผู้ตัดสินเอง

สำหรับปัญหาหนี้ครูนั้นเกิดมาตั้งแต่ปี 2542 และเพิ่มขึ้นมากในปี 2548 หลังมีปัญหาหนี้นอกระบบจำนวนมาก รัฐบาลจึงให้ธนาคารออมสินเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ปัญหาหนี้สินกระทบกับสมาธิในการสอนนักเรียน และที่ผ่านมาทางธนาคารก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ครูมีความสามารถในการชำระหนี้ เช่น การลดดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยที่คิดในอัตราร้อยละ 6-6.5 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งถูกคิดดอกเบี้ยถึงร้อยละ 28 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการยืดหนี้ให้ยาวขึ้นถึง 30 ปี

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุด้วยว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมาธนาคารยังได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี และผ่อนปรนการชำระดอกเบี้ย ให้กับครูบางรายที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ดังนั้น จึงถือว่าธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างเต็มที่แล้ว

นอกจากนี้ หากย้อนไปดูในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า ยอดหนี้เงินต้นของครูโดยรวมก็ลดลงถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเหลือหนี้เงินต้นประมาณ 4.2 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น หากผ่อนตามปกติ ก็จะทำให้เงินต้นลดลงไปด้วย