ชลบุรี แข่งขันเด็กคลาน

น่ารัก! จัดแข่งเด็กคลาน ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

Home / ข่าวทั่วไป / น่ารัก! จัดแข่งเด็กคลาน ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดการแข่งขันให้เด็กคลาน ทดสอบความแข็งแรง ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว

บรรดาคุณแม่ชาวจังหวัดชลบุรี พาลูกๆ กว่า 20 คน ร่วมแข่งขันเด็กคลาน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ ในโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว โดยมีกติกาคือให้เด็กๆ คลานระยะทาง 10 เมตร เด็กคนไหนทำเวลาเร็วที่สุด ก็จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันไป

นายณรงค์ บุณบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ มองว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นอนาคตของชาติ ในหลายประเทศจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพราะเป็น ช่วงที่เริ่มมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัวขึ้น เพื่อให้แม่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการลูกตามวัยได้ถูกต้องและเหมาะสม ลดปัญหาเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยหรือพัฒนาการล่าช้า