อลังการ!! อุโมงค์ยักษ์เชื่อมสองเขื่อนใน จ.เชียงใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / อลังการ!! อุโมงค์ยักษ์เชื่อมสองเขื่อนใน จ.เชียงใหม่

อลังการอุโมงค์ยักษ์เชื่อมสองเขื่อน รัฐมนตรีเกษตรเร่งรัดก่อสร้างหลังพบล่าช้ากว่ากำหนด

วันนี้ (20 ก.ค.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง – แม่งัด บริเวณอุโมงค์ส่งน้ำเข้าออกหมายเลข 2 บ้านทับเดื่อ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้มีขึ้นเพื่อผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง ไปเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำปิงอย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา เปิดเผยว่า อุโมงค์ผันน้ำเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี พศ. 2564 แต่ขณะนี้มีความล่าช้าในการก่อสร้าง ซึ่งตามสัญญาต้องคืบหน้าร้อยละ 53 แต่ขณะนี้พบปัญหา สามารถก่อสร้างได้เพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ซึ่งกำลังตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคและการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานพร้อมกันนี้จะตั้งคณะกรรมการทำงานติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างขึ้นอีกชุดเพื่อรายงานปัญหาเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จตามกำหนดสัญญา

ส่วนปัญหาการก่อสร้างอุโมงค์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างคณะอนุกรรมการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช คาดว่าน่าจะสรุปผลได้ก่อนที่การก่อสร้างอุโมงค์จะไปถึงจุดนั้น

อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งดำเนินการให้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามเวลา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำ ซึ่งถ้าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะเป็นโมเดลนำไปต่อยอดพัฒนาก่อสร้างในพื้นที่อื่นได้

ขณะที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มั่นใจว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทั้ง 2 ระยะ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด ในปี 2564 จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และ รักษาระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ประมาณ 175,000 ไร่ ส่วนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่