นิด้าโพล

นิด้าโพล เผยปชช. 53.94% ไม่เชื่อมั่นว่ามีเลือกตั้งปี 62 เพราะเลื่อนมาหลายครั้ง

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล เผยปชช. 53.94% ไม่เชื่อมั่นว่ามีเลือกตั้งปี 62 เพราะเลื่อนมาหลายครั้ง

นิด้าโพล เผยประชาชน 31.26% หนุน ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯ ขอแก้ปัญหาปากท้อง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 3)” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่17-19 กรกฎาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน

จาการสำรวจเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้เข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.87 ระบุว่า พรรคการเมืองพรรคใหม่ๆ เพราะ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง มีคนใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆ แนวคิด แนวทางการบริหารใหม่ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เบื่อการบริหารงานของพรรคการเมืองพรรคเก่า ร้อยละ 32.78 ระบุว่า พรรคการเมืองพรรคเก่า เพราะ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาไดอย่างต่อเนื่องกว่าพรรคการเมืองพรรคใหม่ ขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบการทํางานของพรรคการเมืองพรรคเก่า และร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้าน บุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (10 อันดับแรก) พบว่า ส่วนใหญ่อันดับ 1 ร้อยละ 31.26 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 14.96 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 10.50 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 7.80 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.48 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่)
อันดับ 6 ร้อยละ 6.28 ระบุว่าเป็น พล.ต.ท.วิโรจน์เปาอินทร์ (รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 3.90 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย (อดีตนํายกรัฐมนตรี) อันดับ 8 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์(รองนายกรัฐมนตรี) อันดับ 9 ร้อยละ 0.64ระบุว่า เป็น นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) และอันดับ 10 ร้อยละ 0.48 ระบุว่า เป็น นายไพบูลย์ นิติตะวัน (พรรคประชาชนปฏิรูป)

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด และเป็นแกนนํา ในการจัดตั้งรัฐบาล (5อันดับแรก) พบว่าส่วนใหญ่อันดับ 1 ร้อยละ 31.19 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทยอันดับ 2 ร้อยละ 21.88 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 3 ร้อยละ 16.47 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 9.63ระบุว่า เป็น พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 5 ร้อยละ 2.07ระบุว่า เป็น พรรคเสรีรวมไทย

สําหรับปัญหาที่อยากให้นายกคนต่อไปเข้ามาแก้ไขมากที่สุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.39 ระบุว่า ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชําชน รองลงมา ร้อยละ 27.61ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ร้อยละ 12.17 ระบุว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจโดยมิชอบ ผู้มีอิทธิพลร้อยละ 8.12 ระบุว่าปัญหาการควบคุมราคาสินค้า ร้อยละ 4.85 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ3.10ระบุว่า ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบัน ร้อยละ 3.02 ระบุว่า ปัญหาการว่างงานและแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 1.27ระบุว่า ปัญหาด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการคุ้มครองความเสี่ยงของผู้บริโภค ร้อยละ 1.91ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการคมนาคม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีการเลื่อนออกไปอีก พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.94 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่น เพราะ ยังไม่มีความพร้อม สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง เลยทําให้ขาดความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 38.82 ระบุว่า เชื่อมั่น เพราะ สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเป็นไปตามโรดแมป ที่รัฐบาลวางไว้และเชื่อมั่นในความสามารถและความพร้อมของรัฐบาล และร้อยละ 7.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ