ธนบัตรใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องการใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องการใช้ธนบัตรรูปแบบใหม่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรแบบใหม่ 5 ชนิดราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรแบบใหม่ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท ที่จะนำออกใช้ ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท500 บาท และ 1,000 บาท ออกใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรแบบใหม่ทั้ง 5 ชนิดราคา