กยศ. ข้อมูลลูกหนี้หลุด ระบบ กยศ. หนี้กยศ.

กยศ. แจงกรณีนักเคลื่อนไหวโพสต์วิจารณ์ระบบ กยศ. ไม่มีความปลอดภัย

Home / ข่าวทั่วไป / กยศ. แจงกรณีนักเคลื่อนไหวโพสต์วิจารณ์ระบบ กยศ. ไม่มีความปลอดภัย

ผู้จัดการ กยศ. ชี้แจงกรณีนักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน โพสต์ข้อความวิจารณ์ระบบ กยศ. ไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีบางกลุ่มหสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนได้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็น นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล นักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน โพสต์ข้อความวิจารณ์ระบบ กยศ. เนื่องจากกลุ่มหนุนถ่านหินสามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนได้ ดังนี้

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปล่อยให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้หลุด ถือเป็นระบบที่ไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้มีการโทรหาเจ้าหน้าที่ กยศ. กลับได้รับแจ้งว่าระบบยังแก้ไขไม่ได้ ถือเป็นการปล่อยให้ข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง 2. ข้อมูลหนี้ กยศ. ควรเป็นข้อมูลส่วนตัว ที่ควรมีระบบป้องกัน ไม่ใช่เพียงรู้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวัน เดือน ปีเกิด ก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวได้ ถือเป็นภัยต่อผู้กู้ยืมอย่างมาก

กยศ. ขอชี้แจงดังนี้

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ซึ่งกองทุนฯ มีระบบในการขอกู้ยืมของนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน และระบบในการตรวจสอบยอดภาระหนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้กู้ยืม

โดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม และ ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk ปัจจุบันในส่วนของการให้บริการด้านดิจิทัล กองทุนฯได้มีการพัฒนา ระบบทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานภาครัฐ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ Digital Student Loan Funds System ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

2. สำหรับข้อมูลของผู้กู้ยืมในการขอกู้ยืมผ่านระบบนั้น กองทุนได้มีการ ให้บริการด้านกู้ยืมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของกองทุนฯ ซึ่งมีขึ้นตอนดังนี้

2.1 เลือกลงทะเบียนรหัสผ่าน

2.2 กรอกข้อมูล เลขบัตร ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

2.3 ยืนยันรหัส OTP

2.4 กำหนดรหัสผ่าน

2.5 เลือกระดับการศึกษา ที่จะขอกู้ยืม

2.6 ระบบส่งข้อมูลตรวจสอบกับ MOI

2.7 ผู้กู้ต้องเข้าระบบ อีกครั้งหลัง (หลังลงทะเบียนประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตรวจกับ MOI

2.8 หาก เลขบัตร ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ตรงกับ MOI จะสามารถยื่นกู้ต่อไปได้ โดยใช้รหัสผ่านที่ผู้กู้ตั้งไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก

3. ในส่วนการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ของผู้กู้ยืมนั้น จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดของผู้กู้ยืม และต้องใส่รหัส captcha ในการเข้าระบบ

สำหรับระบบการตรวจสอบยอดหนี้ของผู้กู้ยืม กองทุนฯอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการเพิ่มเติมจากระบบการตรวจสอบยอดหนี้ที่มีอยู่ ดังนี้

1. กองทุนฯอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบในการรักษาความปลอดภัย ให้กับผู้กู้ยืมในการเข้าตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองให้มีความมั่นคงปลอดภัย มากยิ่งขึ้น โดยผู้กู้ยืมต้องใส่รหัสที่กำหนดเองหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ และมีการยืนยันตนเอง 2 ระดับตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยในกรณีที่ผู้กู้มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะใช้ระบบ OTP ในการยืนยัน ตัวบุคคล

แต่หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ผิด จะมีรายการของชุดคำถามที่จะถูกสุ่มขึ้นมาจากระบบ เพื่อให้ผู้กู้สามารถ โทรศัพท์เข้ามายืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ Call Center โดยระบบตรวจสอบยอดหนี้ที่กำลังพัฒนาใหม่นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานภายในเดือนสิงหาคม 2561

2. กองทุนฯได้เพิ่มช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ผ่านตู้บริการ อเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ที่ผู้กู้สามารถตรวจสอบ ยอดหนี้ได้โดยใช้บัตรประชาชนและรหัส OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3. ผู้กู้สามารถติดต่อกยศ.เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางดังนี้

3.1 กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2016 4888 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20-00 น.

3.2 โทรสารหมายเลข 0 2016 4800

3.3 อีเมล info@studentloan.or.th

3.4 Facebook : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา