ข่าวสดวันนี้ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันอาสาฬหบูชา เวียนเทียน

ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมทำบุญต่อเนื่อง

Home / ข่าวทั่วไป / ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมทำบุญต่อเนื่อง

ที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  พุทธศาสนิกชน เดินสายทำบุญต่อเนื่อง วันนี้วัดจะเปิดให้พุทธศาสนิกชน ขึ้นไปเวียนเทียนบนภูเขาทองได้จนถึงเวลาประมาณ 00.00 น.

วันนี้ ( 27 ก.ค.61 ) ที่ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ใช้ช่วงเวลาในวันหยุดยาวเดินสายทำบุญต่อเนื่อง โดยเดินทางมาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อร่วมทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ” ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ” แก่ปัจวัคคีย์ทั้ง 5 เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เกิดพระรัตนตรัย ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

วันนี้วัดจะเปิดให้พุทธศาสนิกชน ขึ้นไปเวียนเทียนบนภูเขาทองได้จนถึงเวลาประมาณ 00.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาเวียนเทียนที่นี่มากกว่า 30,000 คน

สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เดิม เป็นวัดเก่าชื่อว่า ” วัดสะแก ” ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก และพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” ส่วนเจดีย์ภูเขาทองนั้นเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ หัวโดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้รับพระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรพต” มีความสูง 77 เมตร