ข่าวสดวันนี้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ประชาชนทั่วไทยทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Home / ข่าวทั่วไป / ประชาชนทั่วไทยทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ประชาชนทั่วไทยพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (28 ก.ค. 61) เวลา 07.00 น. พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมาก

จังหวัดมหาสารคาม

ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนาส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จังหวัดระยอง

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.30 น. ที่สนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

sdr

ก่อนจะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดอำนาจเจริญ

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ “ถาวรเจติยมหาวิหาร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ประชาชนชาวหนองแก้ว ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ประธานได้กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวสัมโมทนียกถา สรุปให้ทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง และเพื่อคนอื่น รวมทั้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้น พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการชมบริเวณถิ่นบูรพาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อ และร่วมปลูกต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ซึ่งนำมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นไม้ 1 ใน 65 ต้น”รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ณ บริเวณถิ่นบูรพาจารย์ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน

ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งทะนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นๆ และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทปลูกฝังคุณธรรม อนุรัษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมการศาสนาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดตรัง

วันนี้ (28 ก.ค. 61) เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) นายปรีชา ชูเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อย่างไรก็ตาม ทาง ธ.ก.ส.ตรัง ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วย

จังหวัดระนอง

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 06.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาวระนอง ร่วมประกอบพิธีตักบาตรทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

โดยในการประกอบพิธีในครั้งนี้ได้มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายพระราชกุศล และเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จังหวัดสงขลา

ช่วงเช้าของวันนี้ (28 ก.ค. 61) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวอำเภอหาดใหญ่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยมีการปิดถนนเสน่หานุสรณ์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 67 รูป ที่สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เมื่อเวลา 07.00 น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16 17 18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ด้วยความจงรักภักดี ประชาชนผู้มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม คณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอจงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อชาวกาฬสินธุ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ในช่วงเย็นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

จังหวัดราชบุรี

วันนี้ (28 ก.ค. 61) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างเนื่องแน่น โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันพันธุ์ปลาจำนวนสามหมื่นตัว ลงแม่น้ำแม่กลอง

จากนั้น ในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จะเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ที่มา thainews.prd.go.th