ข่าวสดวันนี้ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์

ณรงค์ศักดิ์ เปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลองฯ ถวายในหลวง ร.10

Home / ข่าวทั่วไป / ณรงค์ศักดิ์ เปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลองฯ ถวายในหลวง ร.10

จ.พะเยา รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลอง แหล่งท่องเที่ยว และความสะอาด ถวายในหลวง ร.10

วันที่ 28 ก.ค. 61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคูคลอง แหล่งท่องเที่ยว และความสะอาด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณลานข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณตน “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

โดยโครงการดังกล่าว จังหวัดพะเยา โดยอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าจิตอาสาอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการแสดงพลังความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรวมพลัง ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาคูคลอง แหล่งท่องเที่ยว และความสะอาดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา

โดยมีจิตอาสาจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหมู่บ้านตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน 1,013 คน โดยจิตอาสาในส่วนราชการ ก็จะไปพัฒนาความสะอาดในหน่วยงานของตนเอง ส่วนจิตอาสา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกพื้นที่ ก็จะไปดำเนินการพัฒนาคู่ครองแหล่งท่องเที่ยวและความสะอาดในพื้นที่ของตนต่อไป

ที่มา region3.prd.go.th