ขนส่ง ข่าวจังหวัดพิจิตร ข่าวสดวันนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งพิจิตร

เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้ง สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร และเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารในท้องถิ่น

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดที่มีแนวโน้มในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี

และเพื่อเป็นการขยายสถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัด ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับ ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเขตพื้นที่ตำบลปากทาง ป่ามะคาบ คลองคะเชนทร์ ท่าหลวง โรงช้าง บ้านบุ่ง และตำบลในเมือง เมืองเก่า เขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีขนาดของที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร โดยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากย่านชุมชนมากนัก

ผู้สนใจที่ประสงค์จะมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว ยื่นคำขอหรือติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8506 -7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 056-990-372 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพิจิตรเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ อีกทั้งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่ภาคเหนือตอนบน

ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านการกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เพราะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารมีความแออัด ไม่สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐาน และสามารถรองรับการกระจายการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารถโดยสารประจำทางไม่มีสถานที่จอดและรับส่งผู้โดยสาร ปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัด เนื่องมาจากผู้ประกอบการต้องนำรถมาจอดรับส่งผู้โดยสารริมถนน และปัญหาความแออัดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กรมการขนส่งทางบก

จึงเปิดรับสมัครผู้ประสงค์มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารพิจิตแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม โดยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสาร ที่จำหน่วยตั๋ว ห้องสุขา ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผู้โดยสาร ที่รับฝากของ และลานจอดรถที่มีทางเข้าออกที่สะดวกต่อการจราจรภายในสถานีขนส่งด้วยรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด