น้ำท่วม น้ำโขง แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงยังสูงล้นตลิ่งแล้ว 3 จังหวัด ‘นครพนม-มุกดาหาร-อุบลราชธานี’

Home / ข่าวทั่วไป / แม่น้ำโขงยังสูงล้นตลิ่งแล้ว 3 จังหวัด ‘นครพนม-มุกดาหาร-อุบลราชธานี’

คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยรายงานสถานการณ์ แม่น้ำโขงยังสูงล้นตลิ่งแล้ว 3 จังหวัด คือนครพนม-มุกดาหาร-อุบลราชธานี

คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สถานีที่ 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำในปัจจุบัน 6.73 (เมื่อวาน7.06 เมตร) ขณะที่ตลิ่งสูง 12.80 เมตร สถานีที่ 2. อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำในปัจจุบัน 13.64 (เมื่อวาน13.40 เมตร ) ขณะที่ตลิ่งสูง 16 เมตร สถานีที่ 3.อ.เมือง จ.หนองคาย ระดับน้ำในปัจจุบัน 11.22 เมตร(เมื่อวาน10.55 เมตร )

ขณะที่ตลิ่งสูง 12.20 เมตร สถานีที่4 อ.เมือง จ.นครพนม ระดับน้ำในปัจจุบัน 12.04 เมตร(เมื่อวาน 11.74 เมตร) ขณะที่ตลิ่งสูง 12.00 เมตร เกินกว่าตลิ่ง 0.04 เมตร สถานีที่5 อ.เมือง จ.มุกดาหาร ระดับน้ำในปัจจุบัน 12.70 เมตร(เมื่อวาน 12.54 เมตร) ขณะที่ตลิ่งสูง 12.50 เมตร ล้นตลิ่งไปแล้ว 0.20 เมตร สถานีที่6 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำในปัจจุบัน 15.12 เมตร (เมื่อวาน 15.22) ลดลง 10 เซนติเมตร ขณะที่ตลิ่งสูง14.50 เมตร ล้นตลิ่งไปแล้ว 0.62 เมตร