ข่าวภูมิภาค ชัยนาท ทุจริต สหกรณ์ สหกรณ์ชัยนาท

รมว.เกษตรยัน! โครงการไทยนิยมยั่งยืนสหกรณ์ชัยนาทไม่พบทุจริต

Home / ข่าวทั่วไป / รมว.เกษตรยัน! โครงการไทยนิยมยั่งยืนสหกรณ์ชัยนาทไม่พบทุจริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยัน โครงการไทยนิยมยั่งยืน สหกรณ์ชัยนาทไม่พบทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ.ชัยนาท เพื่อติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสหกรณ์ฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท และสหกรณ์ได้จ่ายสมทบจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสร้างโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรขนาด 7,000 ตัน จำนวน 2 หลัง

โดยมีจุดประสงค์ของการก่อสร้างโกดังเพื่อใช้ในการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และโครงการชลอการขายข้าว เพื่อไม่ให้ข้าวกระจุกตัวในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้ข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ ส่วนในข้อสงสัยเรื่องของการทุจริตเงินทอนการก่อสร้างนั้น จากการตรวจสอบโดยละเอียดทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติในการใช้งบประมาณแต่อย่างใด

นอกจากนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้วฤดูการผลิต2561/62 ตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพแก่เกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกข่าวจริงไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน18,000บาท

ซึ่งจะเป็นมาตรการด้านการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ และเกษตรกร ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยที่สามารถจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม

ส่วนข้อเรียกร้องของสมาชิกสหกรณ์ฯทั่วประเทศที่ต้องการให้พักหนี้ เหมือนกับหนี้สถาบันการเงินของรัฐอื่นๆ ในข้อนี้ รมว.เกษตรฯยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาให้อย่างเร่งด่วน