ระบายน้ำ อุทกภัย เขื่อนแก่งกระจาน

สธ. สั่งโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จากการระบายน้ำจากเขื่อน เตรียมพร้อมรับมือ

Home / ข่าวทั่วไป / สธ. สั่งโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จากการระบายน้ำจากเขื่อน เตรียมพร้อมรับมือ

กระทรวงสาธารณสุข สั่งโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการระบายน้ำจากเขื่อน เตรียมพร้อมรับมือ ให้ขนยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ขึ้นที่ปลอดภัย และเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ มีแนวโน้มจะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน ได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ส่วนกลาง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้

1.ขนย้าย ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำรองไฟ ไปไว้ในที่ปลอดภัย

2.ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล โดยกั้นกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

3.สำรวจและสำรองยา เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยาช่วยชุดน้ำท่วม

4.สำรวจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ทำแผนออกให้การดูแล

5.เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกให้บริการประชาชนทันที และประสานเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้บริการประชาชน หากน้ำท่วม ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล

โดยที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย เนื่องจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานต้องระบายน้ำออก คาดว่าน้ำจะเริ่มล้นอาคารระบายน้ำของเขื่อนฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 12.00 น. และมวลน้ำจะถึงแหล่งชุมชนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 24.00 น.

ซึ่งคาดว่ามี 5 อำเภอ อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม จึงได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมกั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

นอกจากนี้ยังให้แต่ละอำเภอ สำรวจ ทรัพยากร เวชภัณฑ์ยา จำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง เวชภัณฑ์ยาสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20,000 ชุด จากส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ป้องกันน้ำท่วมสถานบริการ อย่าให้กระทบกับการให้บริการประชาชน และสามารถขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนกลางได้ทันที โดยประสานมาที่สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน