ข่าวน้ำท่วม ข่าวสดวันนี้ เขื่อน เขื่อนแก่งกระจาน

เผยน้ำในเขื่อน 8 ส.ค.61 เขื่อนน้ำอูน-แก่งกระจาน เกินกักเก็บ เขื่อนปราณบุรีมีมาก

Home / ข่าวทั่วไป / เผยน้ำในเขื่อน 8 ส.ค.61 เขื่อนน้ำอูน-แก่งกระจาน เกินกักเก็บ เขื่อนปราณบุรีมีมาก

เปิดตัวเลขปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศของไทย พบเขื่อนน้ำอูน-แก่งกระจาน เกินการกักเก็บแล้ว ขณะที่เขื่อนปราณบุรี-ศรีนครินทร์-วชิราลงกรณมีน้ำอยู่ในระดับมาก

เว็บไซต์ thaiwater.net ได้มีการเผยแพร่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วไทย ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยพบว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนแก่งกระจาน น้ำได้มีปริมาณมากจนเกินความจุของเขื่อนแล้ว ส่วนเขื่อนปราณบุรี-ศรีนครินทร์-วชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำมากแต่ยังไม่เกินความจุ โดยคิดอยู่ที่ประมาณ 80% ของความจุแต่ละเขื่อน  สำหรับเขื่อนอื่นๆ ทั่วไทย มีปริมาณน้ำ ดังนี้

ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล มีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 7,623 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57% ของความจุเขื่อน
เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 6,369 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 67% ของความจุเขื่อน
เขื่อนแควน้อยฯ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 301 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32% ของความจุเขื่อน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน)

เขื่อนใหญ่อย่าง เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,209 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุเขื่อน
เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 757 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31% ของความจุเขื่อน
เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,078 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุเขื่อน
และเขื่อนน้ำอูน  มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 534 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103% ของความจุเขื่อน

ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ ยังมีน้ำไม่มากโดยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 178ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 19% ของความจุเขื่อน

ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 15,442 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 87% ของความจุเขื่อน
เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 7,519 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85% ของความจุเขื่อน

ภาคตะวันออก
เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่ จ.นครนายก มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 158 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุเขื่อน

ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน  มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 734 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103% ของความจุเขื่อน
เขื่อนปราณบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 319 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 82% ของความจุเขื่อน
เขื่อนรัชชประภา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 4,471 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 79% ของความจุเขื่อน

สำหรับปริมาณน้ำทั้งหมดหากคิดรวมจากทุกเขื่อนทั่วประเทศพบว่า ขณะนี้มีน้ำที่เก็บอยู่ในเขื่อนประมาณ 49,9586 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุเขื่อนทั้งหมดทั่วประเทศ

โดยในภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำทั้งหมดอยูี่ที่ 22,961 ลูกบาศก์เมตร, ภาคเหนือ 14,655 ลูกบาศก์เมตร, ภาคใต้ 6,329 ลูกบาศก์เมตร, ภาคอิสาน 4,381 ลูกบาศก์เมตร, ภาคตะวันออก 851 ลูกบาศก์เมตร และภาคกลาง 409 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลจาก thaiwater.net