กฟผ. สถานการณ์น้ำ

เผยสถานการณ์น้ำ ในเขื่อนของ กฟผ. ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2561

Home / ข่าวทั่วไป / เผยสถานการณ์น้ำ ในเขื่อนของ กฟผ. ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เผยสถานการณ์น้ำ ในเขื่อนของ กฟผ. ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2561

-เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเกณฑ์ควบคุมตัวบน (Upper Rule Curve: URC) อยู่ที่ 3.15 เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำ 1,055 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 85% ของความจุอ่าง ปัจจุบันมีแผนการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันละ 43 ล้าน ลบ.ม. ตลอดเดือน ส.ค.- ก.ย. 2561 ทั้งนี้ เขื่อนวชิราลงกรณจะพิจารณาลดการระบายน้ำลงหากพบว่า ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนที่เกิดจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากกว่าภาวะปกติ

-เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าระดับระดับเกณฑ์ควบคุมตัวบน URC ประมาณ 0.30 เมตร หรืออยู่ในระดับปกติ โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเท่ากับปริมาณน้ำระบายออก โดยทางเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 32 ล้าน เป็นวันละ 34 ล้าน ลบ.ม. ตั้งวันนี้ (8 ส.ค. 2561) จนถึงวันที่ 12 ส.ค. 2561 หลังจากนั้นจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง

-เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ และเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร มีระดับน้ำเกินเกณฑ์ควบคุมตัวบน URC แต่มีแนวโน้มน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลง แต่ยังคงการระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำปกติ

-เขื่อนจุฬาภรณ์ ระดับน้ำในอ่างฯ ปัจจุบันสูงกว่าระดับระดับเกณฑ์ควบคุมตัวบน URC อยู่ที่ 2 เมตร และระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าวันละ 1 ล้าน ลบ.ม ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างฯ มีแนวโน้มลดลง
-เขื่อนสิรินธร ระดับน้ำในอ่างฯ ปัจจุบันต่ำกว่าระดับระดับเกณฑ์ควบคุมตัวบน URC อยู่ที่ 0.36 เมตร และมีการระบายน้ำวันละ 11 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มระดับน้ำในอ่างฯ เริ่มต่ำลง และหากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงอาจจะมีแผนลดการระบายน้ำ

-เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ 55% ของความจุอ่างฯ ซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงใกล้ระดับเกณฑ์ควบคุมตัวล่าง (Lower Rule Curve: LRC) ปัจจุบันได้ปรับลดการระบายน้ำเป็นวันละ 3.5 ล้าน ลบ.ม.

-เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แผนการระบายน้ำวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

-เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามแผนการระบายน้ำอยู่ที่ 8 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามแผนการระบายน้ำอยู่ที่ 5.16 ล้าน ลบ.ม.

สามารถติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดได้ทาง เว็บไซต์ WATER.EGAT.CO.TH หรือ WWW.VRK.EGAT.COM และแอพพลิเคชั่น EGAT Water ซึ่งสามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่าง Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดจากกล้อง CCTV ของแต่ละเขื่อนอีกด้วย