กฎคุมประพฤติ เพนกวิน

‘เพนกวิน’ นำนักศึกษาบุกศธ. จี้ยกเลิกกฎคุมประพฤติ นร.-นศ. ชี้ละเมิดสิทธิ

Home / ข่าวทั่วไป / ‘เพนกวิน’ นำนักศึกษาบุกศธ. จี้ยกเลิกกฎคุมประพฤติ นร.-นศ. ชี้ละเมิดสิทธิ

‘เพนกวิน’ นำนักศึกษาบุกศธ. จี้ยกเลิกกฎคุมประพฤติ นักเรียน-นักศึกษา ชี้ละเมิดสิทธิ

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แก้ไขจำนวน 3 ข้อ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งมีมีการระบุข้อความในกฎใหม่ส่วนหนึ่งด้วยว่า ห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นมา ซึ่งสร้างความกังวลใจให้แก่บรรดานิสิต นักศึกษา

วันนี้ ( 17 ส. ค. 61 ) ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ซึ่งนำโดย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสมาชิกจำนวน 10 กว่าคน ได้เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเช้าวันนี้ เพื่อยื่นหนังสื่อต่อรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง คัดค้านกฎกระทรวงที่กำลังจะมีการแก้ไขใหม่ จำนวน 3 ข้อ ตามที่ได้ปรากฏต่อสาธารณะ

สำหรับข้อเรียกร้องของ สนท. ในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา ระบุว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สนท. จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตน ในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยขอให้ตระหนักว่า นักเรียนและนิสิตนักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจการทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่วันนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรงศึกษาธิการ และ นายชลำ อรรถธรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนของกระทรวงออกมารับหนังสือของทางกลุ่มสนท.ด้วย

โดยนายการุณ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์ของกระทรวง ที่ไม่ต้องการไปควบคุมอะไร แต่เป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้น การรวมกลุ่มกันต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เรากังวลว่าเป็นการมั่วสุมในการที่จะไปทำสิ่งไม่ดีอบายมุขต่างๆ ในส่วนของความกังวลเรื่องการรวมกลุ่มกันทางการเมือง เราไม่ได้ต้องการควบคุมอยู่แล้ว ไม่ได้หมายความว่ารวมกลุ่มทำสิ่งต่างๆไม่ได้ “วันนี้ก็ดีใจมาก ที่ลูกๆได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้” นายการุณ กล่าว

ด้าน นายชลำ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ความไม่สบายใจในวันนี้คือ กรณีของคำและการตีความต่างๆ นั้นยังมีความกังวลอยู่ ว่าจะมีกรอบและจะขยายความการป้องกันมากน้อยแค่ไหน โดยวันนี้รับเรื่องจากน้องๆที่มาก็จะนำเข้าไปพิจารณากันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นายพริษฐ์ บอกว่าวันนี้ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ แถลงเพราะยังไม่เห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เหมือนหลงทาง แบบเอาขาไปต่อแขน และหากกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความคืบหน้า และยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎนี้จริง เราจะกลับมาทวงถามอีกครั้ง ว่าเสียงที่เราพูดไปนั้นไม่มีความสำคัญ และยืนยันว่ามีนีกเรียนนักศึกษากว่า 80% ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงฉบับนี้ และอาจไม่ใช่แค่กลุ่มเราที่จะกลับมา อาจมีกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่พอใจมาเอง

ขณะที่วันนี้ นายพริษฐ์ และเพื่อน ได้มอบหนังสือจำนวน 2 เล่มให้กับปลัดกระทรวง ชื่อ การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed) ฉบับครบรอบ50ปี เขียนโดย Paulo Freire (เปาโล เฟรรี) และ What is university for? เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงานด้านการศึกษา