ข่าวภูมิภาค น้ำท่วมพะเยา น้ำป่า ฝนตก พะเยา

ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม กระทบ 3 อำเภอ

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม กระทบ 3 อำเภอ

ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม ล่าสุดได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 14 ตำบล 81หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย

วันที่ 18 ส.ค.61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า หลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปง รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพะเยา จากอิทธิพลพายุ เบบินคา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าทุกฝ่าย ที่เร่งให้ความช่วยเหลือรวมถึงเฝ้าระวังทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยสรุปสถานการณ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุในครั้งนี้ ประกอบด้วย

อำเภอปง ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 7 หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลขุนควร บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลงิม บ้านหนองบัวหมู่ที่ 3 บ้านเก๊าเงาหมู่ที่ 15 , ตำบลควร บ้านป่าคาใหม่หมู่ที่ 8 และตำบลออย บ้านหลวง หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชยป่าแขมหมู่ที่ 14

อำเภอเชียงม่วนราษฎร ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลเชียงม่วนหมู่ที่ 1, 2 3 ,4, 7 ,9 และ 10 และตำบลสระ หมู่ที่ 1, 2 ,6, 7 และ 11

อำเภอเชียงคำ ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 8 ตำบล 62 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลเวียงหมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,4, 5 ,6, 7, 8 ,9 และ 10 , ตำบลแม่ลาวหมู่ที่ 1 – 14 ตำบลเชียงบานหมู่ที่ 3, 4 ,5 ,6 ,8 และ10 ตำบลฝายกวางหมู่ที่ 1 -17 , ตำบลเจดีย์คำ หมู่ที่ 1 ,3,7,8, 9,11 ตำบลร่มเย็นหมู่ที่ 1, 2,5,8 ตำบลหย่วนหมู่ที่ 5, 8,9, 14 และตำบลอ่างทองหมู่ที่ 8 รวมทั้งสิ้น 3 อำเภอ 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับอำเภอปงอำเภอ เชียงม่วนอำเภอเชียงคำ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.17 พัน 4 เทศบาลตำบลงิม อาสาพิทักษ์ชีพภูซาง , สมาชิก อส.ในพื้นที่เกิดภัย ดำเนินการอพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่ไปอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัย และหมวดทางหลวงผาช้างน้อย ร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางที่เสียหาย และแก้ไขให้สามารถสัญจรได้ สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

โดยในวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่อำเภอปง ซึ่งเกิดเหตุฝนตกหนักและต่อเนื่อง เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2561 น้ำจากลำน้ำงิมไหลเข้าท่วมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอปง

ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง และอพยพประชาชนไปที่ปลอดภัยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสั่งการเร่งช่วยเหลือราษฎรให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็ว พร้อมให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งสำรวจความเสียหาย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณูปโภค ถนน สะพาน ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัย เบื้องต้นในพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และอำเภอเชียงคำ เพื่อให้ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป